Πέμπτη, Μαρτίου 22, 2007

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΔΙ' ΕΥΧΩΝ»

Το «Δι' ευχών» για την ώρα δεν το ξέρουμε πώς θα είναι (το σχεδιάζουμε… έχουμε λίγο καιρό ακόμη έως τις 31 Μαΐου). Αλλά λίγο πριν από το «Δι' ευχών» ο παππάς λέει, αν θυμάμαι καλά:

«Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Αλάριχε, και αγιάζων τους επί σοι πεποιθότας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εταιρείας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την απρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη ζωική σου δυνάμει και μη εγκαταλίπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε…»