Τρίτη, Μαΐου 23, 2006

ΜΩΡΙΑΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ

- Moriae et Mendacia.

- Τι σημαίνει αυτό;

- Μωρίες και Ψεύδη

- Δηλαδή;

- Να, όπως λέμε "Γιώργος και Κώστας" ή -το ίδιο είναι- "Κώστας και Γιώργος" ή -μονολεκτικά- "Βαγγέλης", "Ευάγγελος" κ.λπ. Μπορείτε να επιλέξετε (την απόρριψή τους!)...