Τετάρτη, Μαΐου 31, 2006

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!


Συγχαρητήρια σ' αυτούς που έχουν την τόλμη να καταγγέλλουν, όταν καταγγέλλουν δίκαια! Τόλμη, προκειμένου ιδίως για μια τέτοια ενέργεια που στρέφεται ενάντια σ΄ αυτούς που έχουν τη δύναμη και την εξουσία, σημαίνει πράξη που, αφενός, δεν υποκρύπτει ιδιοτέλεια, υπολογισμό, υστεροβουλία ή σκοπιμότητα και, αφετέρου, δεν γίνεται εκ του ασφαλούς ή με τη στήριξη άλλων, αλλά εν γνώσει των συνεπειών της. Συγχαρητήρια σε κάθε θαρραλέα φωνή αντίστασης! Όπως πρέπει! Αλλιώς, το πέρασμα του Αλάριχου δεν θ' αφήσει τίποτα όρθιο! Μόλις πριν από λίγους μήνες τερματίστηκε η Νικητοφόρος φάση του περάσματός του από τον χώρο μας. Τώρα αυτός προαλείφεται για άλλο θώκο, ό μη γένοιτο. Οι αντιπαρέχοντες τα μη προς αντιπαροχή ίσως κορδώνονται ακόμη για τα παράσημα -ή ΠΑΡΑσημα ή (παρ)ΑΣΗΜΑ- που έλαβαν. Οι μη αντιπαρέχοντες, οι ανυπότακτοι, ας συνεχίσουμε αγωνιζόμενοι στο πεδίο εκείνο όπου είμαστε ανίκητοι κι αλώβητοι: Στο πεδίο του Δικαίου και του Φωτός. Όπου τρέμουν οι ασπάλακες...